header image

Λειτουργία της δομής στήριξης του ΔΙΚΕΤΕ για τους τραπεζοϋπαλλήλους μεγαλύτερης ηλικίας

31/10/2014
Το Διατραπεζικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης (ΔΙΚΕΤΕ) της ΟΤΟΕ, με δεδομένες τις εξελίξεις που συντελούνται στις εργασιακές σχέσεις στον τραπεζικό κλάδο και ειδικά για τους μεγαλύτερους σε ηλικία τραπεζοϋπάλληλους, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας στην απασχόληση». Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου εντάσσονται πέντε άξονες δράσης:

1. Εκπόνηση έρευνας πεδίου σε σταθμισμένο δείγμα του πληθυσμού των 10.000 τραπεζοϋπάλληλων της ομάδας στόχου (55+).
2. Ενίσχυση, ανανέωση και πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μεγαλύτερων σε ηλικία τραπεζοϋπάλληλων
3. Αξιολόγηση και πιστοποίηση προσόντων
4. Ανάπτυξη δομής στήριξης και διευκόλυνσης της κινητικότητας των μεγαλύτερων σε ηλικία τραπεζοϋπάλληλων στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα
5. Δράσεις δημοσιότητας

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάληψη δράσεων για τη στήριξη των μεγαλύτερων σε ηλικία τραπεζοϋπάλληλων, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις βιώνουν μια σειρά προβλημάτων, όπως το εργασιακό άγχος, ο κίνδυνος της απώλειας της θέσης εργασίας λόγω των συνεχών συγχωνεύσεων και ιδιοκτησιακών αλλαγών, η μείωση των παροχών και των μισθών, που χρήζουν αντιμετώπισης προκειμένου να ενισχυθεί η θέση τους στην αγορά εργασίας μέσα από δράσεις εκπαίδευσης / κατάρτισης, πιστοποίησης γνώσεων και επαγγελματικών προσόντων, διευκόλυνσης της κινητικότητάς τους στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα.

Με στόχο την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των μεγαλύτερων σε ηλικία τραπεζοϋπαλλήλων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των διλημμάτων που σχετίζονται με το μέλλον της απασχόλησής τους, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου το ΔΙΚΕΤΕ θέτει στην υπηρεσία των εργαζομένων του χρηματοπιστωτικού τομέα μια Ειδική Δομή Στήριξης.

Η Ειδική Δομή απευθύνεται, πρωτίστως, στους μεγαλύτερης ηλικίας τραπεζοϋπαλλήλους δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συμβουλευθούν ειδικούς επιστήμονες (νομικούς, κοινωνικούς επιστήμονες, ψυχολόγους κ.ά.), ώστε να διευκολυνθούν στη λήψη των αποφάσεών τους ενόψει των αλλαγών που σημειώνονται στο εργασιακό τους περιβάλλον, που επηρεάζει την προσωπική τους ζωή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dikete.stirixi@otoe.gr και τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 2103388296.

Όσοι επιθυμούν να επικοινωνήσουν μέσω fax μπορούν να χρησιμοποιούν τον αριθμό 2103637611.

Σε πρώτη φάση, η παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών θα διαρκέσει 8 μήνες και θα αφορά 725 τραπεζοϋπαλλήλους άνω των 50 ετών, ενώ από τις αρχές του νέου χρόνου στη διάθεσή τους θα είναι ειδικό portal, το οποίο βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή.

Εκτός του portal, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέρος σε ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες με ειδικούς επιστήμονες.

Με τη δήλωση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι θα καλούνται να συμπληρώσουν φόρμα με το ονοματεπώνυμό τους, την ηλικία τους, την Τράπεζα στην οποία εργάζονται, την ειδικότητα ή τη θέση που έχουν, το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και το κινητό ή σταθερό τηλέφωνο με το οποίο επιθυμούν να έρχονται σε επικοινωνία με το ΔΙΚΕΤΕ.

Σε όσους δηλώσουν συμμετοχή θα αποσταλεί ερωτηματολόγιο για την καταγραφή των θεμάτων που τους απασχολούν (ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, νομικά ή άλλα επαγγελματικά θέματα, ψυχολογικά θέματα, κ.α.) και τους τρόπους συμμετοχής τους στο πρόγραμμα στήριξης.

Για τα ερωτήματά τους θα μπορούν, επίσης, να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τις αντίστοιχες απαντήσεις.

Οι δράσεις της δομής στήριξης εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η εμπειρία από την ανάδειξη των αναγκών των μεγαλύτερης ηλικίας τραπεζοϋπαλλήλων και τη διαχείρισή τους από την Ειδική Δομή Στήριξης, θα αξιοποιηθεί από το ΔΙΚΕΤΕ για τη δημιουργία ενός μόνιμου κέντρου υποστήριξης των εργαζομένων στο Τραπεζικό σύστημα.

Το έργο αυτό κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση υπαρκτών αναγκών των μεγαλύτερης ηλικίας Τραπεζοϋπάλληλων, δίνοντας απαντήσεις ή παρέχοντας λύσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς, ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί να θεσμοθετήσει μία πολύτιμη παρέμβαση της ΟΤΟΕ, πέρα από τα αμιγώς συνδικαλιστικά δεδομένα.